Eliza Matczuk
8 Artykuły0 Komentarze

Dekarbonizacja sektora budownictwa: kluczowa rola materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym 
Autor: Daniel Satola  W kontekście postępujących zmian klimatycznych Unia Europejska (UE) przyjęła Europejski Zielony Ład, który nakłada na wszystkie kraje członkowskie dwa kluczowe cele klimatyczne: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku (względem poziomów z 1990 roku) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej Unii…
Zrównoważone Przestrzenie: Innowacje i Wyzwania w Architekturze
Rozmowa z Borysem Juraszyńskim doświadczonym architektem i członkiem zarządu w PRC Architekci Wywiad przeprowadziła: Eliza Matczuk W erze globalnych zmian klimatycznych architektura adaptuje się, wprowadzając innowacyjne i zrównoważone praktyki. Jakie są przewidywania i doświadczenia jednego z czołowych architektów w tej dziedzinie? Architektura nieustannie ewoluuje, reagując na potrzeby świata, który zmaga się z coraz…
ESG w branży budowlanej: tylko obowiązek czy olbrzymia szansa dla firm? 
Autorka: Marta Promińska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie STRABAG Globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz rosnąca świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska stawiają branżę budowlaną przed istotnymi decyzjami. Koncepcja ESG (environmental, social, governance), skupiająca się na aspektach środowiskowych, społecznych oraz zarządzania, zyskuje na znaczeniu, rzucając światło na nowe…
Zmiany w prawie budowlanym: Co z gwarancją zapłaty za roboty budowlane?
Autor: Jakub Kobyliński Bocznymi drzwiami wykonawcom zaangażowanym na rynku zamówień publicznych pod koniec zeszłego roku zafundowano niespodziewany „prezent”. Z dniem 16 października 2023 r. Ustawą o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawii zmieniono pewien…
Środowisko zabudowane a zdrowie: perspektywa neuroarchitektury  — Projektowanie przestrzeni dla lepszego zdrowia mózgu 
Autorka: Natalia Olszewska Architektura odgrywa centralną rolę w kreowaniu środowisk wspierających zdrowie i dobrostan użytkowników obiektów. Wpływ doświadczenia w przestrzeniach, w tym jakości powietrza, na zdrowie ludzi jest tematem, który zyskał na znaczeniu, szczególnie w świetle globalnych wyzwań zdrowotnych. Szacuje się, że ponad dziewięćdziesiąt procent naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach.…
Jak sektor budowlany może napędzać zrównoważony rozwój i osiągnąć neutralność klimatyczną?  Regulacje prawne
Autor: Błażej Szymczyński Budownictwo odgrywa istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Sektor budowlany, stając na froncie walki ze zmianami klimatycznymi, musi dostosować się do rygorystycznych standardów ESG, co wymaga głębokiej integracji praktyk zrównoważonych na każdym etapie projektowania i realizacji budynków. Aby to osiągnąć, niezbędne są odpowiednie regulacje prawne, które…
The Bridge – podejście do zrównoważonego budownictwa na najwyższym przykładzie
Rozmowa z Jarosławem Zagórskim, dyrektorem zarządzającym Ghelamco Poland Wywiad przeprowadziła: Eliza Matczuk Ekologia, zrównoważonego budownictwo, działania ESG – te hasła przewijają się od dawna w praktycznie wszystkich sektorach gospodarki. O ile przedstawiciele branży budowlanej zdają sobie sprawę z wpływu swoich działań na środowisko, to kwestia ekologicznego podejścia do biznesu…
Analiza rozwiązań projektowych dla systemów nadciśnieniowych zgodnie z Normą PN-EN 12101-6
Norma PN-EN 12101-6 rozróżnia sześć klas systemów różnicowania nadciśnienia: A, B, C, D, E oraz F. Projektant we współpracy z rzeczoznawcą powinien ustalić, którą z klas należy zastosować w danym obiekcie. Konsekwencją tego wyboru będą narzucone przez normę kryteria, jakie należy spełnić przy projektowaniu systemu. W tym artykule…