Redakcja magazynu „BuildVent”

Wydawca:

SMAY Sp. z o.o.
Podłęże 678
32-003 Podłęże

Telefon (sekretariat): +48 12 378 1800
www.smay.pl

Kontakt:

Telefon: +48 604 143 784
e-mail: redakcja@buildvent.pl
www.buildvent.pl

administracja strony www: admin@buildvent.pl

Redaktor naczelna:

Marzena Maj

Redakcja:

Eliza Matczuk,
Agnieszka Szybowska-Mróz,
Olga Budzik

Rada redakcyjna:

Michał Cisowski, Joanna Halibart, Grzegorz Kubicki, Wojciech Łochnicki, Izabela Tekielak-Skałka

Reklama i dystrybucja:

promocja@buildvent.pl  

Materiały zawarte w czasopiśmie objęte są prawami autorskimi (zdjęcia i grafiki pochodzą z zasobów własnych oraz Adobe Stock).

Przedruk i wykorzystywanie wymagają każdorazowej, pisemnej zgody redakcji. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do ich skracania i modyfikowania. Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych reklam i materiałów promocyjnych oraz informacji prasowych i ma prawo odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.

Korekta:

Magdalena Hutny

Skład:

Grzegorz Armatys,
Krzysztof Florek,
Mateusz Kaczor