Termin inwestycji i skutki jego niedotrzymania

Terminowe zakończenie inwestycji budowlanej jest jednym z podstawowych obowiązków kontraktowych wykonawcy. Choć przekroczenie terminu realizacji umowy może powodować wiele dotkliwych skutków wynikających zarówno z umowy, jak i k.c., to jednak wykonawcy często dopuszczają się tego rodzaju naruszenia. Jakie konsekwencje mogą grozić wykonawcy w takiej sytuacji i co można zrobić, aby ich uniknąć, względnie ograniczyć? W jaki sposób wykonawca może się bronić przed roszczeniami inwestora.

Marzena Maj – redaktor naczelna magazynu o pierwszym wydaniu BuildVent

Szanowni Państwo, przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Z tygodnia na tydzień sytuacja naszego kraju i całego świata zmienia się na naszych oczach tak dynamicznie, że przestajemy rozpoznawać nasze otoczenie i tracimy pewność tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Pierwszy numer magazynu „BuildVent Budownictwo i Wentylacja” miał ujrzeć światło dzienne w innych okolicznościach – w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej i pewności jutra. Mieliśmy być obecni podczas wielu wydarzeń branżowych, żyć w rytmie branży. Tymczasem wszystko uległo zmianie.