Zmiany w prawie budowlanym: Co z gwarancją zapłaty za roboty budowlane?
Zmiany w prawie budowlanym: Co z gwarancją zapłaty za roboty budowlane?
Autor: Jakub Kobyliński Bocznymi drzwiami wykonawcom zaangażowanym na rynku zamówień publicznych pod koniec zeszłego roku zafundowano niespodziewany…
Przemysł 4.0 w branży wentylacyjnej.
Industry 4.0 natomiast najlepiej określić jako integrację systemów i sieci internetowych z produkcją fizyczną opartą na inteligentnej technologii…
Odpowiedzialność za urządzenia i systemy wentylacji przeciwpożarowej
Kiedy i jak kontrolować stan techniczny urządzeń oraz systemów wentylacji pożarowej? Obowiązek przeprowadzania w określonym terminie kontroli stanu…