Efektywność czerpni powietrza pod kątem zatrzymywania wody

Czerpnia powietrza służy do pobierania powietrza zewnętrznego. W zależności od miejsca montażu można wyróżnić czerpnie ścienne, dachowe i terenowe. Czerpnie ścienne niejednokrotnie stanowią element fasady budynku. Najczęściej występują w wykonaniu prostokątnym, ale także okrągłym. Otwór czerpni uzbrajają lamele, a dodatkowo również siatka, która chroni instalację przed przedostaniem się do jej wnętrza ptaków, gryzoni lub liści. Czerpnie dachowe mają podstawę okrągłą lub prostokątną.

oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie powietrza oraz gradacja ciśnień w pomieszczeniach szpitalnych

pomieszczeniach czystych, gdzie bardzo ważna jest wysoka jakość powietrza, zwiększenie ciśnienia powoduje, że po otwarciu drzwi powietrze nie dostaje się bezpośrednio do wnętrza, lecz jest wypychane przez wyższe ciśnienie. Dodatkowo wyższe ciśnienie zabezpiecza przed dostawaniem się brudnego powietrza do wnętrza przez nieszczelności. Dostarczane powietrze musi najpierw przejść przez filtry.

hvac-rehva
Jak producenci systemów HVAC w Europie są przygotowani na nowe wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych? Wywiad z Vice-Prezesem stowarzyszenia REHVA

Na stronie internetowej Rehva.eu możemy znaleźć Państwa misję „Dla lepszego zdrowia, jakości powietrza w pomieszczeniach i efektywności energetycznej we wszystkich budynkach i społecznościach”. Co powinniśmy zrobić, aby stworzyć lepsze warunki dla ludzi w budynkach w nowoczesnych miastach?

Oddymianie-klatek-schodowych
Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych
Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczeństwo ludzi w budynku. Niezależnie od przepisów prawnych każdy właściciel lub…
wentylacja-przemyslowa
Wentylacja przemysłowa, czyli jak chronić obiekty wielkokubaturowe przed zanieczyszczeniami i pożarem
Z obiektami przemysłowymi, tworzonymi z myślą o szeroko rozumianej działalności technicznej, zwykle wiąże się konieczność jednoczesnego spełnienia trzech…
Dostosowanie-budynku-do-przepisow-ppoż
Dostosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów pożarowych
Na polskim rynku mieszkaniowym dominuje budownictwo sprzed 1990 roku, kiedy to wymagania przeciwpożarowe nie były sprecyzowane. Wiele zmian…
Analiza rozwiązań projektowych dla systemów nadciśnieniowych zgodnie z Normą PN-EN 12101-6
Norma PN-EN 12101-6 rozróżnia sześć klas systemów różnicowania nadciśnienia: A, B, C, D, E oraz F. Projektant…
Przykład racjonalizacji wentylacji pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym
Instalacje wentylacji pożarowej są rozwiązaniami technicznymi kluczowymi dla spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w § 207 ust. 1…