Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych
Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczeństwo ludzi w budynku. Niezależnie od przepisów prawnych każdy właściciel lub zarządca budynku powinien zwrócić uwagę nie tylko na zastosowanie systemów oddymiania, ale również na edukację użytkowników budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.   Oddymianie klatek schodowych – dlaczego jest ono tak ważne Zarówno…