Przykład racjonalizacji wentylacji pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym
Instalacje wentylacji pożarowej są rozwiązaniami technicznymi kluczowymi dla spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1, szczególnie w zakresie stworzenia warunków do bezpiecznej ewakuacji, przetrwania pożaru w obiekcie oraz efektywnego wspomagania działania ekip ratowniczych. W obiektach wielokondygnacyjnych § 245, § 246 i §…
Jak zaoszczędzić energię? Branża hotelarska pod lupą ekspertów
Na wysoce konkurencyjnym rynku, takim jak branża hotelarsko-gastronomiczna, kontrola kosztów jest istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw. Marże i zyski mają decydujący wpływ na zarządzanie działaniami, w tym na jakość usług dla gości. Ponieważ koszty energii stanowią zwykle do 10% kosztów operacyjnych (to druga co do wielkości pozycja po kosztach personelu), nic…