Wentylacja przemysłowa, czyli jak chronić obiekty wielkokubaturowe przed zanieczyszczeniami i pożarem
Z obiektami przemysłowymi, tworzonymi z myślą o szeroko rozumianej działalności technicznej, zwykle wiąże się konieczność jednoczesnego spełnienia trzech wymagań z zakresu wentylacji, czyli: 1) zapewnienia właściwych warunków pracy ludzi, 2) stworzenia warunków środowiskowych optymalnych dla właściwego przebiegu procesów produkcyjnych, 3) zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego ludzi…