Grzegorz Kubicki
1 Artykuły0 Komentarze

Politechnika Warszawska – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Przykład racjonalizacji wentylacji pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym
Instalacje wentylacji pożarowej są rozwiązaniami technicznymi kluczowymi dla spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1, szczególnie w zakresie stworzenia warunków do bezpiecznej ewakuacji, przetrwania pożaru w obiekcie oraz efektywnego wspomagania działania ekip ratowniczych. W obiektach wielokondygnacyjnych § 245, § 246 i §…