Piotr Woźniak
2 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Inżynierii Produkcji w firmie SMAY Sp. z o.o.

Przemysł 4.0 w branży wentylacyjnej.
Industry 4.0 natomiast najlepiej określić jako integrację systemów i sieci internetowych z produkcją fizyczną opartą na inteligentnej technologii cyfrowej, uczeniu maszynowym oraz dużej ilości danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, które można poddać analizie. Połączenie tych elementów ma pozwolić na stworzenie jednego spójnego ekosystemu – inteligentnej fabryki. Pojęcie…
Jak w inteligentnej fabryce przenikają się światy ludzi, maszyn i wirtualnej rzeczywistości? Przemysł 4.0
„Industry 4.0” to pojęcie, z którym spotkał się w zasadzie każdy, kto pracuje w przemyśle. Wiele osób postrzega je jednak mylnie i łączy przede wszystkim lub wyłącznie z robotyzacją przemysłu, a tym samym eliminacją pracownika z procesu produkcji. Historycznie świat przeszedł przez trzy epoki rozwoju przemysłu: • mechanizację, • elektryfikację, •…