Co w trawie piszczy?
SIBP na dużą skalę Bezpieczeństwo jest stałą potrzebą nas wszystkich. Współczesne wyzwania i zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są przedmiotem licznych badań, pracy zawodowej oraz powstawania wciąż nowych systemów mających na celu ochronę życia i mienia ludzi. Ważną kwestią jest…