Marcin Polak
1 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Serwisu w firmie SMAY Sp. z o.o.

Odpowiedzialność za urządzenia i systemy wentylacji przeciwpożarowej
Kiedy i jak kontrolować stan techniczny urządzeń oraz systemów wentylacji pożarowej? Obowiązek przeprowadzania w określonym terminie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych wynika nie tylko z Prawa budowlanego, ale również z innych przepisów. Są to szczególnie przepisy…