Rafał Polichnowski
1 Artykuły0 Komentarze

Z-ca Dyrektora Sprzedaży Region Południe w firmie SMAY Sp. z o.o.

Analiza rozwiązań projektowych dla systemów nadciśnieniowych zgodnie z Normą PN-EN 12101-6
Norma PN-EN 12101-6 rozróżnia sześć klas systemów różnicowania nadciśnienia: A, B, C, D, E oraz F. Projektant we współpracy z rzeczoznawcą powinien ustalić, którą z klas należy zastosować w danym obiekcie. Konsekwencją tego wyboru będą narzucone przez normę kryteria, jakie…