Agata Kokoszka
Agata Kokoszka
1 Artykuły0 Komentarze

Manager Systemu Zarządzania Jakością w firmie SMAY Sp. z o.o.

Alicja Kuczera
Alicja Kuczera
1 Artykuły0 Komentarze

Alicja Kuczera – Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Agnieszka Szybowska-Mróz
Agnieszka Szybowska-Mróz

Head of Marketing&PR

1 Artykuły0 Komentarze

Autodesk
Autodesk
1 Artykuły0 Komentarze

Avatar
Mateusz Kaczor

Grafik, a tutaj webmaster

0 Artykuły0 Komentarze

Biografia

Danfoss
Danfoss
1 Artykuły0 Komentarze

Grzegorz Kubicki
Grzegorz Kubicki
1 Artykuły0 Komentarze

Politechnika Warszawska – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Izabela Tekielak-Skałka
Izabela Tekielak-Skałka
0 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Badań i Analiz CFD w firmie SMAY Sp. z o.o.

Leszek Cyzio
Leszek Cyzio

Właściciel biura architektonicznego LC Projekt

1 Artykuły0 Komentarze

Łukasz Pilch
Łukasz Pilch
0 Artykuły0 Komentarze

Sekcja Projektowa w firmie SMAY Sp. z o.o.

Maciej Fiecek
Maciej Fiecek
1 Artykuły0 Komentarze

Dyrektor sprzedaży systemów oddymiania i doświetleń dachowych w firmie SMAY Sp. z o.o.

Marcin Kępa
Marcin Kępa
1 Artykuły0 Komentarze

Dyrektor Zespołu Realizacji w firmie SMAY Sp. z o.o.

Marcin Polak
Marcin Polak
1 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Serwisu w firmie SMAY Sp. z o.o.

Marzena Maj
Marzena Maj

Dyrektor Handlowa, Prokurent SMAY Sp. z o.o.

2 Artykuły0 Komentarze

Avatar
Mateusz Kaczor
0 Artykuły0 Komentarze

Michał Cisowski
Michał Cisowski
0 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Rozwoju Produktów w firmie SMAY Sp. z o.o.

Mariusz Sobczak
Mariusz Sobczak

Architekt, specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

0 Artykuły0 Komentarze

Olga Budzik
Olga Budzik

Redaktor BuildVent

31 Artykuły0 Komentarze

Redaktor BuildVent

Piotr Pyrtek
Piotr Pyrtek

Doktorant Politechniki Krakowskiej, autor kilkunastu zgłoszonych wniosków patentowych i patentów. Właściciel biura projektowego EKOTEKTURA

0 Artykuły0 Komentarze

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak
2 Artykuły0 Komentarze

Kierownik Działu Inżynierii Produkcji w firmie SMAY Sp. z o.o.

Radosław Radziecki
Radosław Radziecki
1 Artykuły0 Komentarze

Prezes Zarządu CEGROUP

Rafał Polichnowski
Rafał Polichnowski
1 Artykuły0 Komentarze

Z-ca Dyrektora Sprzedaży Region Południe w firmie SMAY Sp. z o.o.

BuildVent
BuildVent
0 Artykuły0 Komentarze

Tadeusz Cisek
Tadeusz Cisek
1 Artykuły0 Komentarze

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego